Laatuinsinöörit

Mitä Laatuinsinöörit Oy on

Laatuinsinöörit Oy on 20-vuotias teknologiavetoinen asiantuntijaorganisaatio, jonka tarkoituksena on pyrkiä lisäämään rakennetun- ja geoympäristön toteutuksessa huipputeknologian antamia hyödyntämismalleja taloudellisesti ja ekologisesti asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet huomioiden.

Yhtiö tuottaa ympäristön riskinhallintapalveluita, maankäytön-, jätehuoltoalan ja kaivosalan palveluita, ympäristön vaikutusten arviointia ja ympäristörakenteiden mitoitusta sekä tutkimus- ja tuotekehityspalveluita.

Laatuinsinöörit Oy:llä on laaja yhteistyöverkosto, jonka avulla pystymme toteuttamaan asiakkaan tarpeet ja hankkeiden monimuotoisuus huomioiden laajoja kokonaisuuksia ja erityisosaamista vaativia hankkeita.

Palvelut

Ympäristön riskien hallintapalvelut

 • ympäristöriskien kartoittaminen
 • haitta-aine ja vesianalyysit
 • haitta-aineiden kulkeutumislaskelmat ja ennusteet
 • rakenteelliset mitoitukset
 • ympäristövaikutusten arviointipalvelut (YVA)
 • haitta-aineiden jatkuvatoiminen mittaus ja riskianalyysit

Maankäytön palvelut

 • materiaalianalyysit
 • rakenteiden mitoitukset
 • pilaantuneiden maa-alueiden käsittely
 • pilaantuneiden maa-alueiden uudelleen käyttö

Jätehuoltoalan palvelut

 • kaatopaikkojen pinta- ja pohjaratkaisujen suunnittelu
 • vaihtoehtoratkaisujen suunnittelu ja toteutus
 • uusiomateriaalien hyötykäyttöratkaisut
 • materiaalivirtojen suunnittelu ja johtaminen
 • rakennuttamispalvelut
 • riippumaton laadunvalvonta
 • rakenteiden toteutuksen valvonta
 • laboratorioanalyysit

Kaivosalan ja teollisuuden palvelut

 • kaatopaikkojen pinta- ja pohjaratkaisujen suunnittelu
 • vaihtoehtoratkaisujen suunnittelu ja toteutus
 • ympäristöturvallisuuspalvelut
 • pilaantuneiden maa-alueiden käsittely
 • pilaantuneiden maa-alueiden uudelleen käyttö
 • teollisuuden jätemateriaalien hyödyntäminen uusiokäytössä

Koulutus-, tutkimus- ja tuotekehityspalvelut

 • talousvesi- ja allasvesihygienia koulutukset ympäri Suomea
 • laboratoriopalvelut
 • jätteiden hyötykäyttö

Yhteystiedot

Osoitetiedot

Laatuinsinöörit Oy
Tokkakuja 14
90650 OULU

Internet: www.laatuinsinoorit.fi
Sähköposti: hannu.aurinko@laatuinsinoorit.fi

Hannu Aurinko

Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori
Puhelin: 0400 333 400
Sähköposti: hannu.aurinko@laatuinsinoorit.fi

Hannu Auringon väitöskirja aiheesta:
Risk Assessment of Modern Landfill Structures in Finland

Ota yhteyttä